Mangel på Eligard 45 mg injeksjon

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.03.2022 Gjelder til: 31.08.2022

Pasienter som bruker Eligard 45 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Eligard 45 mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer