Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.08.2020 Gjelder til: 01.10.2021

Pasienter som bruker Eligard 45 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Eligard 45 mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer