Mangel på Amoxicillin 750 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.05.2023 Gjelder til: 01.01.2024

Det er mangel på Amoxicillin 750 mg tabletter. Pasiente rsom bruker Amoxicillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin som er virkestoffet i Amoxicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Amoxicillin Sandoz - Sandoz GmbH (vnr. 018874, vnr. 018896)
  • Amoxicillin Mylan - Mylan AB (vnr. 115285)

Les mer