Xofigo er kontraindisert i kombinasjon med abirateronacetat og prednisolon/prednison

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 21.03.2018 Gjelder til: 21.06.2018

På grunn av økt risiko for benbrudd og dødsfall skal Xofigo ikke brukes i kombinasjon med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xofigo - Bayer AG (vnr. 437223)

Les mer