Nye begrensninger for bruk av Xofigo

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 21.03.2018 Gjelder til: 31.12.2018

På grunn av økt risiko for benbrudd og dødsfall skal Xofigo ikke brukes i kombinasjon med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison. Indikasjonen for Xofigo er i tillegg innskrenket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Xofigo - Bayer AG (vnr. 437223)

Les mer