Xofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednison

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 15.12.2017 Gjelder til: 15.03.2018

Det er sett økt risiko for dødsfall og benbrudd i en klinisk studie med kreftlegemiddelet Xofigo (radium-223-diklorid) når det er brukt sammen med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison. Pasienter skal derfor ikke behandles med denne kombinasjonen inntil flere resultater fra studien foreligger.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer