Mangel på Surmontil

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 22.04.2021 Gjelder til: 01.08.2021

Det er mangel på Surmontil 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Surmontil bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med trimipramin, som er virkestoffet i Surmontil. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Surmontil - Sanofi-aventis Norge (3) (vnr. 494013)

Les mer