Epistatus - det finnes et tilsvarende legemiddel som er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 22.10.2018 Gjelder til: 01.01.2022

Det finnes et tilsvarende legemiddel, Buccolam (midazolam), som er godkjent, Dette skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. Eventuelt kan du forskrive på virkestoff. Pasienten vil da få utlevert det godkjente legemidlet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer