Risiko for reaktivering av hepatitt B-virus

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 27.06.2019 Gjelder til: 27.09.2019

Det er sett reaktivering av hepatitt B-virus hos pasienter som behandles med daratumumab. Nesten alle tilfellene ble observert i løpet av de første seks månedene med behandling. Noen tilfeller var fatale. Alle pasienter skal screenes for hepatitt B-virus før oppstart av behandling med Darzalex.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Darzalex - Janssen-Cilag International N.V. (vnr. 397317, vnr. 445729)

Les mer