Mangel på Optimmune vet øyesalve

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.09.2019 Gjelder til: 07.10.2019

Det er mangel på Optimmune vet øyesalve Du kan søke godkjenningsfritak for utenlandsk Optimmune eller tilsvarende ciklosporinholdig øyesalve. Apoteket kan deretter utlevere preparatet uten forhåndsgodkjenning fra Legemiddelverket. Det finnes også humanpreparater som kan brukes som alternativ. Apotek eller eier tar kontakt dersom egnet preparat med ciklosporin ikke kan skaffes.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Optimmune vet - Intervet International BV - 5831 AN (vnr. 392514)

Les mer