Mangel på Apocillin 1 g tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.12.2022 Gjelder til: 15.03.2023

Ikke forskriv større pakninger enn det pasienten trenger, apoteket kan dele opp større pakninger. Pasienter som bruker Apocillin 1 g bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin 1 g. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Apocillin - Actavis Group PTC ehf (1) (vnr. 589473, vnr. 589481, vnr. 589598, vnr. 589887, vnr. 589895, vnr. 011818, vnr. 589499, vnr. 589507)