Avbrudd i leveringen av Sedivet vet. injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.11.2017 Gjelder til: 15.02.2018

Det er avbrudd i leveringen av Sedivet vet. injeksjonsvæske. Produktet forventes tilbake på lager i februar 2018.

Varselet gjelder følgende legemidler: