Solu-Cortef 250 mg ny formulering - Uten benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 01.10.2021 Gjelder til: 01.06.2022

Denne pakningen er uten benzylalkohol. I perioden oktober 2021-mai 2022 vil det være tilgjengelig både med og uten benzylalkohol.

Varselet gjelder følgende legemidler: