Mangel på Florinef tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.05.2021 Gjelder til: 18.07.2021

Det er mangel på Florinef 0,1 mg tabletter. Pasienter som bruker Florinef bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fludrokortison, som er virkestoffet i Florinef. Det er svært begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer