Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.02.2021 Gjelder til: 01.07.2021

Det er mangel på Yasmin 0,03/3 mg tablett 21x3 stk og 28x3 stk. Pasienter som bruker Yasmin 21 eller Yasmin 28 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. som er virkestoffet i Yasmin 21 og/eller Yasmin 28 tablett. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Begrenset tilgang til utenlandske pakker - vurder annen behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Yasmin - Bayer AB - Solna (vnr. 506933)

Les mer