Mangel på Exforge 5mg/160mg og 10/160 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.11.2018 Gjelder til: 31.12.2018

Det er for tiden mangel på Exforge tabletter 5mg/160mg og 10/160 mg. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Exforge - Novartis Europharm Limited (1) (vnr. 074069, vnr. 074087)

Les mer