Høyere risiko for økt intraokulært trykk med Eylea ferdigfylt sprøyte

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 16.04.2021 Gjelder til: 16.07.2021

Tilfeller av økt trykk i øyet (intraokulært) er meldt hyppigere ved bruk av Eylea ferdigfylt sprøyte, sammenlignet med bruk av Eylea injeksjonsvæske i hetteglass med Luer-lock-sprøyte.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Eylea - Bayer AG (vnr. 126803, vnr. 502486)

Les mer