Mangel på Naltrexone tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.11.2022 Gjelder til: 01.03.2023

Det er mangel på Naltrexone 50 mg tabletter. Pasienter som bruker Naltrexone bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naltrekson, som er virkestoffet i Naltrexone. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Naltrexone Accord - Accord Healthcare B.V. (vnr. 045974)
  • Naltrexone POA Pharma - POA Pharma Scandinavia AB (vnr. 571329)

Les mer