Solu-Cortef 250 mg med benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 01.10.2021 Gjelder til: 01.06.2022

Denne pakningen er med benzylalkohol. For Solu-Cortef 250 mg uten bezylakohol må du velge en annen pakning I perioden oktober 2021-mai 2022 vil det være tilgjengelig både med og uten benzylalkohol.

Varselet gjelder følgende legemidler: