Solu-Cortef 250 mg med benzylalkohol

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 01.10.2021 Gjelder til: 01.09.2022

Denne pakningen er med benzylalkohol. For Solu-Cortef 250 mg uten bezylakohol må du velge en annen pakning

Varselet gjelder følgende legemidler: