Leveringssvikt Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 01.01.2019

Det er mangel på Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol til 01.01.2019. Pasientene bør informeres om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Atenolol Mylan - Mylan AB (vnr. 039698, vnr. 039709, vnr. 449611)

Les mer