Mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 01.05.2020

Det er mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Atenolol 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol 25 mg, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Atenolol Mylan - Mylan AB (vnr. 449611, vnr. 039698)

Les mer