Mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 30.06.2019

Det er mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol fra EU/EØS til 01.08.2019. Pasientene bør informeres om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer