Mangel på Toviaz depottabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.08.2023 Gjelder til: 15.10.2023

Det er mangel på Toviaz 4 mg og 8 mg depottabletter. Pasienter som bruker Toviaz depottabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fesoterodin, som er virkestoffet i Toviaz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Toviaz - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 116694, vnr. 116705, vnr. 116716, vnr. 116727)

Les mer