Mangel på Gardasil 9

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.09.2019 Gjelder til: 11.11.2019

Det er mangel på Gardasil 9. Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene av Gardasil 9, altså kan vaksinasjon gjennopptas når Gardasil 9 er tilgjengelig igjen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer