Mangel på Amoxicillin 1000mg dispergerbare tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.05.2023 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter 14 stk. Pasienter som bruker Amoxicillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin som er virkestoffet i Amoxicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Amoxicillin Sandoz - Sandoz GmbH (vnr. 018874, vnr. 018896)

Les mer