Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.07.2019 Gjelder til: 01.02.2020

Det er mangel på Metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metformin 50 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020. Informer pasientene om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Metformin Karo Pharma - Karo Pharma AS (vnr. 034516, vnr. 078978, vnr. 078987, vnr. 546218)
  • Glucophage - Merck Santé s.a.s. (vnr. 374231)

Les mer