Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.07.2019 Gjelder til: 01.12.2019

Det er mangel på Metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metformin 50 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019. Informer pasientene om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer