Mangel på metformin preparater - utvidet adgang til å bruke andre legemidler mot diabetes type 2

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.07.2019 Gjelder til: 10.09.2019

Det er mangel på metformin preparater i styrkene 500 mg og 1000 mg. Legemiddelverket gir tillatelse til å skrive ut andre legemidler mot type 2 diabetes dersom pasienten ikke får hentet ut metformin på apotek. Legen bør vurdere behovet for annen behandling. Dersom pasienten skal få annen behandling må den tilpasses den enkelte pasient. Legene oppfordres til å følge Nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes type 2. Det gis unntak fra vilkår 233 i blåreseptordningen for en utlevering i mangelperioden. Vær nøye med å informere om mulige bivirkninger, spesielt faren for lavt blodsukker dersom pasienten får et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Metformin Karo Pharma - Karo Pharma AS (vnr. 034516, vnr. 078978, vnr. 078987, vnr. 546218)
  • Glucophage - Merck Santé s.a.s. (vnr. 374231)

Les mer