Metformin Karo Pharma avregistreres

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.07.2019 Gjelder til: 01.10.2020

Metformin Karo Pharma avregistreres i styrkene 500, 850 og 1000 mg. Pasienter som bruker Metformin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med metformin, som er virkestoffet i Metformin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer