Gilenya og risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 17.11.2017 Gjelder til: 17.02.2018

Gilenya kan forårsake alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, deriblant polymorfe ventrikulære arytmier. Tilfeller med dødelig utgang er rapportert. Preparatomtalen inneholder detaljert informasjon om forsiktighetsregler for å redusere risikoen for slike bivirkninger, blant annet hvilke pasienter som ikke skal bruke Gilenya.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer