Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 16.06.2022 Gjelder til: 01.09.2022

Det er mangel på Carduran 4 mg depottabletter. Pasienter som bruker Carduran 4 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksazosin, som er virkestoffet i Carduran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer