Mangel på Ixiaro injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.05.2022 Gjelder til: 01.11.2022

Det er mangel på Ixiaro injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Ixiaro bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med inktivert japansk encefalitt virus, som er virkestoffet i Ixiaro. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer