Mangel på Dilaterol vet.

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.06.2021 Gjelder til: 01.05.2022

Det er mangel på Dilaterol vet. 25 mcg/ml sirup. Pasienter som bruker Dilaterol vet. bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klenbuterol som er virkestoffet i Dilaterol vet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer