Uloric - det finnes et tilsvarende legemiddel som er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 18.12.2018 Gjelder til: 01.01.2022

Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes et tilsvarende legemiddel (Adenuric tablett 80 mg og 120 mg) som er godkjent. Dette skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. Eventuelt kan du forskrive på virkestoff. Pasienten vil da få utlevert det godkjente legemidlet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer