Nytt opplæringsmateriell for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 05.03.2021 Gjelder til: 05.09.2021

Pradaxa har fått ny forskrivningsveiledning for pediatrisk indikasjon

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer