Nytt opplæringsmateriell for Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 05.03.2021 Gjelder til: 05.09.2021

Pradaxa har fått ny forskrivningsveiledning for pediatrisk indikasjon

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Pradaxa - Boehringer Ingelheim International GmbH (vnr. 115330, vnr. 115364, vnr. 161048, vnr. 418043, vnr. 442705)

Les mer