Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.05.2020 Gjelder til: 01.01.2021

•Pasienter som bruker Mianserin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med mianserinhydroklorid på apoteket. •For pasienter som allerede går på behandlingen kan bytte føre til endret effekt, og legen bør da vurdere om det er behov for ekstra kontroll. Dette gjelder for begge styrkene. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer