Mangel på Jylamvo

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.02.2023 Gjelder til: 15.01.2024

Pasienter som bruker Jylamvo mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med metotreksat på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Jylamvo - Therakind (Europe) Limited (vnr. 185130)

Les mer