Mangel på Champix

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.01.2021 Gjelder til: 24.03.2021

Det er mangel på Champix 1 mg tabletter Pasienter som bruker Champix bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med vareniklin, som er virkestoffet i Champix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Champix - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 058014)