Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 31.07.2019 Gjelder til: 01.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.12.2019. Du bør informere pasientene om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Detrusitol SR - Pfizer AS (vnr. 007707)

Les mer