Mangel på Estalis

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 22.09.2022 Gjelder til: 28.02.2023

Råd til l?eger Pasienter som bruker Estalis depotplaster bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol/noretisteron på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler: