Mangel på Movicol og Movicol Junior

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.06.2019 Gjelder til: 01.10.2020

Pasienter som bruker Movicol og Movicol Junior bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med markogol USP, pulver til mikstur, på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Legemiddelverkets tillatelse for Movicol pulver til mikstur er gyldig til 01.08.2020. Legemiddelverkets tillatelse for Movicol Junior pulver til mikstur er gyldig til 01.10.2020.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer