Defitelio (defibrotid) skal ikke brukes profylaktisk mot venookklusiv leversykdom (VOD) etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 13.06.2022 Gjelder til: 30.09.2022

På bakgrunn av legemidlets sikkerhetsprofil og resultatene fra studien 15-007, anbefales ikke Defitelio brukt profylaktisk mot venookklusiv leversykdom (VOD) etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer