Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.06.2020 Gjelder til: 15.04.2021

Det er mangel på Synfase tabletter Pasienter som bruker Synfase bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Synfase. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Synfase - Pfizer AS (vnr. 166405, vnr. 166488, vnr. 387399)

Les mer