Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 30.03.2021 Gjelder til: 01.01.2022

Det er mangel på Progynova 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Progynova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol som er virkestoffet i Progynova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer