Mangel på Ketogan stikkpiller

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.04.2021 Gjelder til: 10.06.2021

Det er mangel på Ketogan 10 mg/50 mg stikkpiller. Vurder annen behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ketogan - Pfizer AS (vnr. 496935)

Les mer