Test for DPD-mangel før behandling med kapecitabin, tegafur og intravenøs 5-fluorouracil

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 29.05.2020 Gjelder til: 29.08.2020

Pasienter bør testes for DPD-mangel før behandling med kreftlegemidler som inneholder kapecitabin, tegafur og 5-fluorouracil (i.v.). Mangel på DPD gir økt risiko for alvorlig forgiftning og død.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer