Mangel på Ozempic

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.10.2022 Gjelder til: 01.03.2023

Det er mangel på Ozempic 1 mg injeksjonsvæske. For pasienter i behandling med Ozempic 1 mg, vurdér om pasient kan være kandidat for en annen GLP-1-agonist.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ozempic - Novo Nordisk A/S (vnr. 406340, vnr. 413340, vnr. 585776)

Les mer