Mangel på Behepan tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.11.2021 Gjelder til: 15.02.2022

Det er mangel på Behepan 1 mg tabletter. Pasienter som bruker Behepan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med cyanokobalamin som er virkestoffet i Behepan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer