Mangel på Behepan tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.11.2019 Gjelder til: 15.01.2020

Det er mangel på Behepan 1 mg tabletter. Pasienter som bruker Behepan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med cyanokobalamin som er virkestoffet i Behepan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Behepan - PFIZER AS (vnr. 467083)

Les mer