Mangel på Carexarit

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.03.2022 Gjelder til: 01.01.2023

Det er mangel på Carexarit 25 µg tabletter. Pasienter som bruker Carexarit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klonidin, som er virkestoffet i Carexarit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer