Mangel på Zofran mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.02.2022 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Zofran 0,8 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Zofran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ondansetron, som er virkestoffet i Zofran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Zofran - 2care4 ApS (vnr. 145606, vnr. 559289)

Les mer