Mangel på Movicol

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 24.06.2019 Gjelder til: 31.01.2020

Det er mangel på Movicol 20 og 100 doseposer til henholdsvis 15.01.2019 og 31.12.2019. Pasienter som bruker Movicol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Movicol.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Movicol - Norgine BV, Amsterdam, Nederland (vnr. 014852, vnr. 015461)

Les mer