Mangel på Amoxicillin 100 mg/ml mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.02.2022 Gjelder til: 31.12.2022

Det er mangel på Amoxicillin 100 mg/ml mikstur. Pasienter som har bruker Amoxicillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoxicillin, som også er virkestoffet i Amoxicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer