Mangel på Cyanokit

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 10.07.2020 Gjelder til: 31.10.2020

Det er mangel på Cyanokit 5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Pasienter som bruker Cyanokit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroksokobalamin, som er virkestoffet i Cyanokit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler: