Mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.02.2019 Gjelder til: 02.04.2019

Det er mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med kabergolin til 01.04.2019. Du bør informere pasientene om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Dostinex - Pfizer AS (vnr. 117044)

Les mer