Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.09.2018 Gjelder til: 15.06.2023

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon, er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Stesolid - Actavis Group PTC ehf (1) (vnr. 443473)

Les mer