Begrensning i bruk av cyproteron på grunn av risiko for hjernehinnesvulst

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 21.04.2020 Gjelder til: 21.07.2020

Behandling med høydose cyproteron bør begrenses til tilfeller der annen behandling ikke er en mulighet. I tillegg skal cyproteron i høy- eller lavdose ikke brukes av personer som har eller har hatt hjernehinnesvulst.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer