Mangel på Dalacin vagitorier

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.08.2020 Gjelder til: 01.08.2021

Det er mangel på Dalacin 100 mg vagitorier. Pasienter som bruker Dalacin vagitorier bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin som er virkestoffet i Dalacin vagitorier. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Dalacin - Pfizer AS (vnr. 525766)

Les mer