Mangel på Dalacin vagitorier

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.11.2021 Gjelder til: 15.01.2022

Det er mangel på Dalacin 100 mg vagitorier. Pasienter som bruker Dalacin vagitorier bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin som er virkestoffet i Dalacin vagitorier. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer