Mangel på Droncit vet tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.10.2022 Gjelder til: 01.02.2023

Det er mangel på Droncit vet tabletter. Eiere av dyr som bruker Droncit bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med prazikvantel, som er virkestoffet i Droncit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Droncit vet - VETOQUINOL SA (vnr. 425272)

Les mer